Јавни Претпријатија

КЈП „Водна Кула“ е претпријатие кое е формирано во ноември 2009 год. и стопанисува со Општинскиот водовод, третманот на комуналниот цврст отпад и фекалната канализација во општина Зрновци.

Располага со еден трактор со приколица и има 6 вработени лица.

За сите проблеми од комуналната сфера и забелешки по однос на услугите на претпријатието, повелете обратете се на ВАСКО ЃОРЃИЕВ тел: 075/423 095

100138 142570

kanalizacijakanta smece

ДОКУМЕНТИ:

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2013 год.

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2014 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2015 год.

Програма за работа на КЈП Водна Кула за 2016 год.

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1