Вести

 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

Општина Зрновци распишува конкурс за доделување на стипендии на новозапишани студенти и на ученици од основното образование при ОУ„Синиша Стоилов“ - Зрновци од општина Зрновци

КОНКУРС

Почитувани сограѓани,

Ве известуваме дека проектот општинско - корисна работа „Трето доба 2017“ на општината е одобрен. Во продолжение е јавниот оглас. Ги повикуваме сите заинтересирани невработени лица благовремено да се пријават.

ЈАВЕН ОГЛАС

ОПШТИНСКО - КОРИСНА РАБОТА ЗРНОВЦИ 2017

Почитувани сограѓани,

Општина Зрновци, задоволна од резултатите на предходните проекти од програмата Општинско-корисна работа планира да аплицира со проект на новиот повик за ОКР објавен од страна на УНДП. За таа цел Ве повикуваме да го дадете Вашето мислење за приоритетите во нашата општина од сверата на социјалната заштита. Ве покануваме да го посетите порталот http://moja-opstina.mk/ Постапката е едноставна и брза. Искрено се надеваме дека ќе бидат избрани најсоодветните приоритети а општината ќе аплицира со проект кој ќе биде подржан од страна на УНДП.

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниврз животната средина за проектот: “Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

Планирани Проекти

Општинската администрација на чело со градоначалникот Блаже Станков е во постојан процес на планирање, изработка на техничка документација, и аплицирање за нови проекти. Проекти кои се нотирани во Програмата на Градоначалникот, Стратешките документи на општината и потребите на граѓаните.

Планирани Проекти:

ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ЗРНОВЦИ

УРЕДУВАЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ЗРНОВКА, ВО ЦЕНТРАЛНОТО ЈАДРО НА ЗРНОВЦИ - II ФАЗА

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.ЗРНОВЦИ

ИЗГРАДБА НА ПОЛСКА ЧЕШМА ВО АТАРОТ НА С.МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЗРНОВЦИ

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА МОРОДВИС

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВИДОВИШТЕ

ИЗГРАДБА НА 2 БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ НА ВИДОВИШКА РЕКА

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1