Информации од јавен карактер

Почитувани,

Ве известуваме дека Службеник за млади на општина Зрновци е БЛАГОЈ ДАНЕВ, 078/401 969, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Во најскоро време општината и Советот ќе почнат да ги имплементираат чекорите за измена на статутот и формирање на Младинскиот Совет на општина Зрновци според Законот за младинско учество и младински политики.

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Упатство за проактивна транспарентност

ЛИСТА на информации од јавен карактер во општина Зрновци

БАРАЊЕ образец

Образец ЖАЛБА

Годишен извештај 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ ( на емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Почитувани сограѓани,

Доколку сакате да пријавите до локалната самоуправа проблем, сугестија или предлог од областа на комуналната инфраструктура, улично осветлување, домување, улици и патишта, урбана опрема,животна средина, јавно зеленило, фекална канализација, водовод, спортски игралишта, градба и бесправна градба и др. слободно можете тоа да го сторите написмено до архивата на општината или електронски преку емаил до горенаведената електронска адреса. Ве молиме наведете го Вашето име и телефон за контакт и дадете опис на проблемот/ предлогот или сугестијата.

Ви благодариме!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општина Зрновци. Илинденска бр. 186, Зрновци 2305 Македонија
 
Службено лице задолжено за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во општина Зрновци е  Благој Данев
 
емаил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: ++389(0) 78 401 969     

Телефон:  ++389(0) 33 353 105

http://www.zrnovci.gov.mk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1