Спорт

Спорт

На полето на спортот делува фудбалскиот клуб "Зрновка" од Зрновци кој се натпреварува во меѓуопштинската лига и има свој стадион со фудбалско игралиште и соблекувална. Во рамките на овој клуб работи и фудбалскиот подмладок.

Во финална фаза на изградба е училишната спортска сала во дворот на ОУ „Синиша Стоилов“ а во план е изградба и на повеќенаменско спортско игралиште во с.Зрновци. Овие објекти во иднина ке дадат солидни услови за развој на спортот во општина Зрновци

Сл.бр.1 Фудбалско игралиште с.Мородвис

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1