Администрација

Органограм на општинската администрација

Правилник за внатрешна организација на општина Зрновци

Правилник за систематизација на работните места во општина Зрновци

Етички кодекс за државните службеници

administracija

Etno kuka Morodvis

Crkva Sv Dimitrij s.Zrnovci

Osvetuvanjeto na plostadot1