Органограм на општинската администрација

Правилник за внатрешна организација на општина Зрновци

Правилник за систематизација на работните места во општина Зрновци

Етички кодекс за државните службеници

Администрација на општина ЗРНОВЦИ

1

  Борчо Коцев

  Градоначалник

  077/ 790 - 065

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

1.

  Методи Николов

  Раководител

  075/389 - 345

2.

  Горица Мицова

  Архивар

  075/389 - 341

3

  Гордана Николова

  Хигиеничар

  076/754 - 680

Одделение за финансиски прашања

1.

  Ленче Илиова

  Раководител

  075/389 - 345

2.

  Симона Коцева

  Даноци

  075/389 - 341

3

  Кристијан Савев

  Јавни набавки

  075/389 - 342

 

Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

1.

  Владо Анастасов

  Градежен иснпектор

  075/389 - 347

2.

  Благој Данев

  Лок. економски развој

  078/401 - 969

3

  -

  Комунален редар

  

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци