Месни заедници

На територија на општина Зрновци постојат три месни заедници:

  • Месна заедница Зрновци
  • Месна заедница Мородвис и
  • Месна заедница Видовиште

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци