Службен Гласник на општина Зрновци

        2018 год.

Бр. 1  Бр. 2   Бр. 3 Бр. 4  Бр. 5  Бр. 6  Бр. 7  Бр. 8  Бр. 9  Бр. 10  Бр. 11   Бр. 12  Бр. 13  Бр. 14  Бр. 15 Бр. 16  Бр. 17

         2019 год.

Бр. 18  Бр. 19 Бр. 20  Бр. 21  Бр. 22  Бр. 23  Бр. 24  Бр. 25  Бр. 26  Бр. 27 Бр. 28  Бр. 29  Бр. 30  Бр. 31

         2020 год.

Бр. 32   Бр. 33   Бр. 34  Бр. 35   Бр. 36   Бр. 37   Бр. 38   Бр. 39   Бр. 40   Бр. 41    Бр. 42  Бр. 43  Бр. 44  Бр. 45

         2021 год.

Бр. 46 , Бр. 47 , Бр. 48.   Бр. 49Бр. 50Бр.51,   Бр. 52,   Бр. 53,   Бр. 54

        2022 год.

Бр. 1,   Бр. 2,   Бр. 3,   Бр.4 Бр. 5,   Бр.6,  

   

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци