Во општина Зрновци постојат три месни заедници:

Месна заедница ЗРНОВЦИ

Месна заедница МОРОДВИС и

Месна заедница ВИДОВИШТЕ

Општина Зрновци е во процес на подготовка на постапка на реизбор на овие месни заедници со цел нивна поактивна улога во општествениот живот и соработка со локалната самоуправа.

Контактирајте не на социјалните мрежи:

Контакт инфо

Општина Зрновци

Илинденска Бр.186, 2305 Зрновци, Македонија
Email: info@zrnovci.gov.mk

Tel: +389 33 353 104, +389 33 353 105
http://www.zrnovci.gov.mk

@ 2021 Сопственост на Општина Зрновци